Visos paslaugos

Transporto teisė

Konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis visais teisiniais klausimais susijusiais su transporto priemonių pirkimu-pardavimu ir kitais klausimais

  • Ruošiame pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus dėl transporto priemonių kokybės, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos atlyginimo.
  • Teikiame išvadas dėl civilinės atsakomybės vežėjui taikymo, ribojimo ar atleidimo.
  • Konsultuojame dėl krovinių ir keleivių vežimo, ekspedijavimo sutarčių, pretenzijų dėl krovinių praradimo, sugadinimo, nuostolių atlyginimo, bei kitų su krovinių ir keleivių vežimu susijusių dokumentų.
  • konsultuojame visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu keliais susijusiais klausimais,teikiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, darbuotojo atsakomybės prieš darbdavį (vežėją), pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, draudiminių ginčų;
  • vežėjų, ekspeditorių, agentų, komisionierių, krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  • atstovavimas bylose dėl žalos atlyginimo, kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą.
Scroll Up