Visos paslaugos

Daiktinė ir Nuosavybės teisė

  • Daikto valdymo atsiradimas, gynimas, pasibaigimas.
  • Ginčai dėl daikto valdymo
  • Nuosavybės teisės apribojimo
  • Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai
  • Bendrosios nuosavybės rūšys, įgyvendinimas, bendraturčių teisės ir pareigos
  • Savininkų teisių apsauga ir gynimas
  • Patikėjimo teisė ir servitutas, uzufruktas, nuoma, įkeitimas, užstatymo teisė.
Scroll Up