Visos paslaugos

Nekilnojamojo turto ir Statybų teisė

Konsultuojame ir ruošiame ieškinius ir kitus procesinius dokumentus:

 • dėl pažeistų turtinių teisių gynimo;
 • dėl naudojimosi bendru turtu;
 • dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (žemės sklypo ir kito nekilnojamojo turto);
 • dėl naudojimosi tvarkos nustatymo (žemės ir kito  nekilnojamojo turto);
 • dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir ribų pažeidimo;
 • dėl servituto nustatymo;
 • dėl statybų ir savavališkai pastatytų statinių;
 • dėl butų ir kito nekilnojamojo turto nuomos;
 • dėl padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;
 • dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, nuosavybės įgijimo įgyjamosios senaties pagrindu;
 • dėl statinių, patalpų pagrindinės tikslinės paskirties keitimo;
 • dėl statybos darbų kokybės, atlyginimo už atliktus darbus, nekilnojamojo turto vertės;
 • nekilnojamojo turto pirkėjų, pardavėjų, savininkų, nuomininkų, įkaitų davėjų ir kitų asmenų konsultavimas nekilnojamojo turto įgijimo, valdymo, dalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, padalijimo ir atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, perleidimo, teisių į jį suvaržymo, sutarčių sudarymo, teisinio sutarčių sąlygų įvertinimo ir kitais klausimais;
 • atstovavimas, sprendžiant ginčus visų instancijų teismuose.
Scroll Up