Visos paslaugos

Darbo teisė

Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas darbo teisės klausimais

  • Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo, neišmokėto atlyginimo priteisimo, žalos išieškojimo klausimais;
  • Klientų atstovavimas šalių derybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, teismuose;
  • Galiojančių kolektyvinių darbo sutarčių teisinis vertinimas;
  • Komercinių paslapčių apsaugos sutarčių rengimas;
  • Nekonkuravimo sutarčių rengimas;
  • Konfidencialumo sutarčių rengimas;
  • Įmonės vidaus tvarkos dokumentų, pareiginių instrukcijų, nuostatų, saugos darbe taisyklių rengimas;
  • Konsultavimas individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, materialinės žalos darbdaviui, žalos darbuotojo sveikatai atlyginimo bei kitais klausimais.
Scroll Up